banner
banner banner

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

https://fibacp.com.tr/iba-ticari-gayrimenkul-yatirimlari-a-s-kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-hakkinda-bilgilendirme/  adresinde yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme metnini okudum ve anladım. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan kişisel verilerimin, ŞİRKET ve grup şirketlerinin ana sözleşmelerinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamında, ŞİRKET ve grup şirketlerinin ana sözleşmelerinde yazılı olan işlerin gerekliliklerin yerine getirilmesi, sözleşmelerin ifası, sözleşmeden kaynaklı hakların tesisi ve muhafazası konusunda ve ŞİRKET ve grup şirketlerinin ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak yeni ürün tanıtımı, bu ürünlerin pazarlaması, satışı, portföy yönetimi, istatistiki çalışmalar yapılması amacıyla toplanmasına, işlenmesine, finansal kuruluşlar, mevzuatta öngörülen veri paylaşım şirketleri, ŞİRKET’in dahil olduğu grup şirketleri ile paylaşılmasına, aktarılmasına, yurtdışına aktarılmasına, silinmesine, anonim hale getirilmesine ve sair surette işlenmesine özgür iradem ile açık olarak muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.